Lucio Dalla: Ho scritto una canzone per ogni pentimento

08

May
Maggio 8, 2022 3:30 pm - 7:30 pm

Le sue canzoni hanno accompagnato la nostra vita e continueranno a farlo, Lucio Dalla era una talento naturale, dagli esordi difficili alla consacrazione mondiale con il brano “Caruso” che ha venduto milioni di copie al mondo ed è stato  incisa da diversi interpreti tra cui: Pavarotti, Cèline Dion, Mercedes Sosa e tanti altri ancora. L’ Aperitivo con l’Arte dedicherà una serata a Lucio a dieci anni dalla scomparsa e ripercorreremo insieme le tappe fondamentali della sua carriera, tra aneddoti e curiosità.

Njegove pesmi so in še naprej bodo spremljale naše življenje; Lucio Dalla je bil naravni talent, vse od težkih začetkov do velikega uspeha pesmi "Caruso". Te skladbe je bilo prodanih na milijone izvodov in posnelo jo je več izvajalcev, med drugim: Pavarotti, Cèline Dion, Mercedes Sosa in mnogi drugi. Aperitivo con l’Arte (Aperitiv z umetnostjo) bo deset let po njegovi smrti posvetil večer prav Lucio in skupaj bomo prešli skozi temeljne faze njegove kariere, z anekdotami in zanimivostmi.

 

Ore 15:00 ritrovo presso i posteggi del teatro Preseren a Bagnoli della Rosandra e formazioni gruppi trekking.

Ore 15:15  partenza trekking guidato in gruppi alla scoperta delle bellezze della Val Rosandra con vista sulla cascata del torrente Rosandra e sosta sulla chiesetta di Santa Maria in Siaris per assistere al Coro femminile  del Slovensko Kulturno Drustvo Primorsko – Circolo Culturale Sloveno;

Ore 17:30 arrivo dei partecipanti presso la Cantina Parovel e aperitivo di benvenuto  con bollicine prima di goderci lo spettacolo:

Ore 18:00 Aperitivo con l’Arte dedicato a Lucio Dalla:  “Ho scritto una canzone per ogni pentimento” 

Un racconto nelle parole di Cristina Bonadei,  Massimo Tommasini, Ilaria Marcuccilli  accompagnati dalle note al pianoforte di  Riccardo Morpurgo.

Ore 19:30 degustazione vini della Cantina Parovel.

PROGRAM
15.00: srečanje na parkirišču gledališča Prešeren v Boljuncu in določitev pohodniških skupin
15.15: štart vodenega pohoda skozi lepote doline Glinščice; postanek pri cerkvici posvečeni Mariji na pečeh z nastopom Dekliške vokalne skupine Primorsko iz Mačkolj; odhod
17.30: prihod pohodnikov v Klet Parovel in dobrodošlica s penino
18.00: Aperitiv z umetnostjo posvečen Luciu Dalli: "Napisal sem pesem za vsako kesanje"
Dialog z besedami ​​Cristina Bonadei,  Massimo Tommasini in Ilaria Marcuccilli ja s klavirsko spremljavo Riccarda Morpurgo.
19.30: degustacija vin Kleti Parovel

 

 

Il progetto è riservato ad un numero chiuso di partecipanti e prevede il pagamento di una quota di partecipazione fissata in 20€ (15€ soci Ass. Culturale Adelinquere) da versare tramite bonifico bancario: IBAN:  IT 68J 0200 8022 0600 0105 6285 10

(Possibilità di tesseramento annuale (gen-dic) all’ Associazione al costo di 10€; in caso di tesseramento il biglietto sarà automaticamente scontato).

Il prezzo è comprensivo di passeggiata guidata alla scoperta delle bellezze del bosco della Val Rosandra, spettacolo dell’ Aperitivo con l’Arte e degustazione finale.

Evento promosso dall’ Associazione Culturale Adelinquere con il sostegno della Regione FVG – Cultura e il supporto del Comune di San Dorligo della Valle Obcina Dolina.

Dogodek ima omejeno število udeležencev, vstopnina znaša 20 € (15 € za člane društva Adelinquere). Vstopnino se lahko izplača na tekočem računu:

IBAN: IT 68J 0200 8022 0600 0105 6285 10
Možnost včlanjevanja (jan-dec) v društva Adelinquere 10 € (cena vstopnice se avtomatsko zniža).
Cena vključuje voden sprehod po dolini Glinščice, aperitiv z umetniško predstavo in degustacijo.
Dogodek promovira Kulturno društvo Adelinquere s podporo FJK in Občine Dolina.

 

IMPORTANTE DA LEGGERE: Regolamento:

Tutti i partecipanti sono tenuti all’osservanza di alcune norme comportamentali volte alla sicurezza e alla buona riuscita dell’evento.
1) Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dagli organizzatori, dai loro accompagnatori e adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la propria ed altrui incolumità.
2) Seguire l’itinerario del percorso previsto, non allontanarsi dal gruppo.
3) Se durante lo svolgimento del trekking un partecipante non dovesse più riuscire a proseguire, gli organizzatori lo faranno accompagnare dal personale dello staff lungo la via più breve per far ritorno al punto di partenza.
4) A suo insindacabile giudizio, l’organizzazione può escludere uno o più partecipanti ritenuti non idonei, o con calzature non ritenute adatte (infradito, scarpe con il tacco ecc…).
5) In caso di pioggia o altri eventi atmosferici durante o dopo lo spettacolo, l’organizzazione potrà disporre di variazioni nel percorso scegliendo la strada più breve, sicura e veloce per rientrare al punto di partenza (posteggi delle macchine).

6) Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, non è consentito portare animali al seguito, in alcuni punti le stradine sono strette, di sassi sconnessi.

7) Il percorso non è adatto per chi ha problemi di deambulazione (vedi punto 4), c’è una salita breve ma ripida per raggiungere la chiesetta.

Lo spettatore potrà partecipare comunque alla seconda parte del programma, dall’aperitivo in poi..

8) In caso di pioggia forte o di Bora, al fine di garantire la sicurezza a tutti i partecipanti, sarà sospeso il trekking ma proseguirà il resto del programma dalle ore 17:30 in poi.

I partecipanti verranno avvisati in caso di sospensione del trekking tramite l’email entro le ore 22:00 del giorno precedente.

PRAVILNIK
Vsi udeleženci morajo upoštevati sldeča pravila:
1) Skrbno upoštevajte navodila organizatorja, spremljevalcev in spoštujte vse ukrepe za zagotovitev varnosti.
2) Sledite načrtu načrtovane poti, ne zapuščajte skupine.
3) Če udeleženec pohoda ne more več nadaljevati, ga osebje organizacije pospremi po najkrajši poti nazaj.
4) Organizator lahko izključi enega ali več udeležencev, za katere meni, da nimajo primerne obutve (natikači, čevlji s peto itd.).
5) V primeru dežja ali slabih vremenskih razmer med pohodom lahko organizator spremeni pot, da se skupina čim hitreje in varno vrne do začetne točke (parkirišče).
6) Za varnost vseh udeležencev hišnih ljubljenčki niso dovoljeni (pot z grobim kamenjem ipd)
7) Pot ni primerna za tiste, ki imajo težave s hojo (glej točko 4), do cerkve je predviden kratek, a strm vzpon. Obiskovalec, ki se bi ne udeležil pohoda, lahko še vedno sodeluje v drugem delu programa (od aperitiva dalje).

8) V primeru slabega vremena, npr. močnega dežja ali burje, bo zaradi varnostnih razlogov pohod odpovedan, drugi del programa ostane nespremenjen s pričetkom ob 17.30.
V primeru odpovedi pohoda bodo udeleženci obveščeni po elektronski pošti do 22. ure prejšnjega dne.